SMF_logo_Vertical

Về chúng tôi

Trung tâm kết nối Singapore là một sáng kiến của Liên đoàn Sản xuất Singapore  nhằm tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam thông qua ngành công nghiệp sản xuất của Singapore. Tổ chức này cũng cho phép các công ty sản xuất của Singapore chia sẻ chuyên môn sản xuất hàng đầu trong ngành với các đối tác của họ tại Việt Nam và từ đó tiếp cận với một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Liên đoàn Sản xuất Singapore  (SMF) là tổ chức quốc gia lớn nhất Singapore, đại diện cho lợi ích của ngành công nghiệp sản xuất và các ngành công nghiệp liên quan sản xuất từ năm 1932.

Hiện nay, Liên đoàn Sản xuất Singapore có khoảng 5,000 doanh nghiệp thành viên, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), các công ty đa quốc gia (MNCs) và các thành viên liên kết. Các doanh nghiệp thành viên được phân loại thành 10 nhóm công nghiệp và được hỗ trợ bởi các DỊch vụ liên kết của họ để giải quyết các nhu cầu  và lợi ích cụ thể và đặc thù của từng ngành.

Trung tâm kết nối Việt Nam có thể là cầu nối để Singapore tăng cường kết nối và xây dựng mối quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia.

Để có thêm thông tin về Liên đoàn Sản xuất Singapore, vui long truy cập tại đây.


 

 © 2021 Vietnam Connectivity

2985 Jalan Bukit Merah SMF Building, Singapore 159457
Phone: (65) 8833 8663
Email: contact@vietnamconnectivity.com

Open chat