Tư vấn thuế

Thuế là một trong những vấn đề phức tạp nhất ở Việt Nam, tuy nhiên Việt Nam đã có những bước tiến dài trong việc hài hòa hóa các chính sách thuế nhằm đảm bảo các nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào Việt Nam.

 

Chế độ thuế ở Việt Nam được điều chỉnh bởi một mạng lưới các quy tắc thuế phức tạp nhằm đảm bảo việc thu thuế hiệu quả nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của Việt Nam. Tìm hiểu cách hiểu các thông lệ địa phương phù hợp với doanh nghiệp của Quý vị. Xin lưu ý rằng áp dụng thuế khác nhau giữa các ngành và khu vực pháp lý là khác nhau.

Những thách thức về thuế:

Một số thách thức về thuế mà các doanh nghiệp nước ngoài mới vào Việt Nam thường gặp phải bao gồm:

1. Đảm bảo dòng vốn và vốn hoá của doanh nghiệp

2. Nhận được sự chấp thuận cần thiết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan khác (nếu có)

3. Mở tài khoản đồng USD và VND, và cách sử dụng các tài khoản này

4. Các vấn đề về thu hồi lợi nhuận và thuế nhà thầu nước ngoài

 

 

 © 2021 Vietnam Connectivity

2985 Jalan Bukit Merah SMF Building, Singapore 159457
Phone: (65) 8833 8663
Email: contact@vietnamconnectivity.com

Open chat