Nghiên cứu thị trường

Hiểu biết thị trường đã là một nửa chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các nghiên cứu và phân tích chính xác cho Việt Nam. Điều này sẽ cho phép những nhà phân tích thị trường như quý vị hiểu được những sắc thái khác biệt của thị trường Việt Nam và xác định xu hướng để vạch ra chiến lược của quý vị.

 

 © 2021 Vietnam Connectivity

2985 Jalan Bukit Merah SMF Building, Singapore 159457
Phone: (65) 8833 8663
Email: contact@vietnamconnectivity.com

Open chat