Tư vấn pháp lý

Việt Nam có Khung pháp lý vững chắc tạo ra điểm đến đầu tư hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài. 

 

Khung pháp lý ở Việt Nam được thiết lập tốt để bảo vệ người dân và doanh nghiệp. Điều này cung cấp một môi trường pháp lý ổn định và mạnh mẽ để các doanh nghiệp tập trung vào việc phát triển kinh doanh của họ.

Quan trọng hơn, luật pháp được cập nhật liên tục để đảm bảo rằng Việt Nam luôn bắt kịp những thay đổi mới nhất của môi trường toàn cầu để tiếp tục là điểm đến được lựa chọn.

Đã có nhiều cập nhật, bao gồm sửa đổi Luật Nội địa, Luật Doanh nghiệp cũng như các Hiệp định Thương mại Tự do khác nhau ảnh hưởng đến rất nhiều cam kết giữa các bên. Điều này đòi hỏi chuyên môn pháp lý địa phương vững vàng cùng với kinh nghiệm hội nhập quốc tế. 

 

Những thách thức pháp lý điển hình:

Một số thách thức pháp lý mà các doanh nghiệp nước ngoài mới vào Việt Nam thường gặp phải bao gồm::

1. Thiết lập cấu trúc công ty đúng

2. Đảm bảo khuôn khổ người đại diện pháp luật phù hợp với quy định của địa phương

3. Đảm bảo dòng vốn và vốn hoá của doanh nghiệp

4. Dịch thuật tài liệu pháp lý

 

 © 2021 Vietnam Connectivity

2985 Jalan Bukit Merah SMF Building, Singapore 159457
Phone: (65) 8833 8663
Email: contact@vietnamconnectivity.com

Open chat