Đầu tư tại Việt Nam

Thử thách với bất cứ nhà đầu tư nào khi tiếp cận thị trường mới là hiểu rõ thị trường này khác biệt như thế nào với thị trường ở đất nước họ. 

 

Một số câu hỏi thường xuyên được nêu ra bao gồm Khung pháp lý, Chính sách thuế và Bảo hộ sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.  

Giống như việc đầu tư vào bất kỳ nền kinh tế mới nổi nào, đây là những mối quan tâm chính đáng có thể được nêu ra bởi một doanh nghiệp hàng đầu thế giới đang tìm kiếm một khoản đầu tư đáng kể vào một quốc gia hoặc một doanh nhân đang bước đầu bước chân vào đầu tư tại quốc gia đó.

Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin rõ ràng hơn để tất cả các nhà đầu tư tiềm năng đến Việt Nam có thể hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư.

Chuyên môn

 

 © 2021 Vietnam Connectivity

2985 Jalan Bukit Merah SMF Building, Singapore 159457
Phone: (65) 8833 8663
Email: contact@vietnamconnectivity.com

Open chat